Studio Unalome

algemene voorwaarden

Artikel 1: Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Deelname aan de lessen & evenementen geschiedt volledig op eigen risico. Studio Unalome kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist
1.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen
1.3 Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Studio Unalome door te geven
1.4 Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies
1.5 Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales of evenement
1.6 Deelname aan een van de lessen of evenementen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Artikel 2: lidmaatschap & betaling

2.1 Je kunt vrijblijvend eenmalig een proefles yoga volgen. Voor de actuele prijs hiervan kan je de website of momoyoga app raadplegen
2.2 Als je een proefles wilt volgen, graag vooraf contact opnemen via info@studio-unalome.nl of via het contactformulier op de website. De proefles kan dan gepland worden of ingeboekt worden via momoyoga
2.3 Bij een blessure of andere reden van langdurige afwezigheid, kunnen we afspraken maken over het tijdelijk stopzetten van je strippenkaart. Het stopzetten van je strippenkaart gaat in vanaf het moment dat we hierover contact hebben gehad (dus niet met terugwerkende kracht).
2.4 Bij Studio Unalome kan je zelf aanmelden voor een les of evenement via de app momoyoga
2.5 Afmelden van de yogales kan tot 4 uur voor aanvang kosteloos, na dit termijn zal de strip afgeschreven worden van je strippenkaart
2.6 De geldigheid van een 5-strippenkaart is 2 maanden
2.7 De geldigheid van een 10 strippenkaart is 4 maanden
2.8 teruggave van geld van de aangekochte strippen is niet mogelijk.

Artikel 3: Gedrag

3.1 Studio Unalome adviseert cursist om 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Te laat komen is storend voor de medecursisten en kan leiden tot ontevredenheid. Docent is daarom bevoegd om, indien nodig, te besluiten de deelnemer toegang tot die les ontzeggen. Wanneer docent besluit toegang te weigeren, dan gelden de regels voor niet tijdig afmelden zoals vermeld in artikel 2.5
3.2 Mobiele telefoons worden op vliegtuigstand of uit gezet gedurende de les

artikel 4: Betaling

4.1 Een abonnement of strippenkaart wordt aangekocht via Momoyoga/studio-unalome en dient direct via Ideal te worden voldaan
4.2 deelname aan de les is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart of abonnement

artikel 5: Zwangerschapsyoga

5.1 De geldigheid van de 10-strippenkaart is 1 jaar geldig. Indien de strippenkaart niet tijdens de zwangerschap opgemaakt kunnen worden, kunnen deze later ingezet worden bij een reguliere yogales of als korting op een mama (to be) cirkel

Artikel 6: Evenementen

6.1 tot 72 uur voor aanvang van het evenement kan je kosteloos annuleren. Na dit termijn is er geen refund mogelijk, in verband met al gemaakte kosten.
6.2 Het evenement zal doorgaan vanaf 3 aanmeldingen. Indien te weinig aanmeldingen, zal de deelnemer 3 dagen vooraf aan het evenement hiervan op de hoogte worden gebracht.

artikel 7: Wijzigingen lesrooster en/of lesprijzen

7.1 Studio Unalome behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.
7.2 Studio Unalome behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte gehouden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.
7.3 de yogales gaat door bij een minimum aantal van 3 deelnemers.
7.4 2 uur voor aanvang van de les wordt je via email op de hoogte gebracht, wanneer de les geannuleerd wordt. Wanneer je al aangemeld stond, krijg je de strip teruggeboekt.

Artikel 8: feestdagen, vakantie en annulering lessen

8.1 Op nationale feestdagen is Studio Unalome gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en op momoyoga.
8.2 Vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via de website en op momoyoga. Deze vakantieperiode zal verrekend worden in je strippenkaart & abonnement